Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dobro dziecka jako przedmiot wspólnych działań

W dniu 11.03.2013 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa, w Kwidzynie, odbyło się spotkanie pod hasłem ?Dobro dziecka, jako przedmiot wspólnych działań?. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci: reprezentanci Urzędu Miasta, pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego,  Kierownik Zespołu Kuratorów Sądowych, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesa Zarządu, Kierownika Świetlic Środowiskowych i wychowawców świetlic środowiskowych.

Omówiono działalność i wsparcie Stowarzyszenia na rzecz dzieci i rodzin, funkcjonowanie świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej współpracy pomiędzy instytucjami.  Wspólnie podsumowano efekty pracy wychowawców świetlic z dziećmi, przejawiające się w poprawie funkcjonowania dzieci ? podopiecznych świetlic, w środowisku szkolno ? wychowawczym.

Z krótkiego podsumowania działalności świetlic w roku 2012 wynika, że funkcjonuje pięć grup, które obejmują opieką 103 dzieci.  Do świetlic uczęszczają dzieci potrzebujące wsparcia i pomocy z terenu miasta Kwidzyna. Dzieci kierowane są przez pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, asystenta rodziny (MOPS) oraz zdarzają się sytuacje, że rodzice sami je zapisują.

Praca w świetlicach polega na: pomocy w odrabianiu prac domowych, prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych po dwa razy w tygodniu w każdej świetlicy. Rozwijane są zainteresowania dzieci: komputerowe, plastyczne, muzyczne, techniczne, teatralne, turystyczne, sportowe. Prowadzone są różne konkursy np.: przyrodnicze, plastyczne, polonistyczne (ortografia), matematyczne itp.

Środki własne Stowarzyszenia (uzyskane z darowizn od firm i osób fizycznych oraz przychody uzyskane z 1% OPP) przeznaczono na pomoc dla najuboższych dzieci, rodzin, podopiecznych. W okresie letnim dofinansowano 3 wycieczki do Mega Parku w Grudziądzu,  w których wzięło udział ok. 60 dzieci, podopiecznych świetlic, dofinansowano 2 wycieczki do Gniewu, do Muzeum w których wzięło udział ok 26 dzieci, dofinansowano 3 wyjazdy do Gniewskiego Pola, do dzieci z zaprzyjaźnionej świetlicy, w których wzięło udział 30 dzieci. W czerwcu 2012 zrealizowany został projekt ?Bliżej Dziecka i Rodziny? polegający na wspólnym wyjeździe dzieci i rodziców. Celem było budowanie więzi rodzinnych i budowanie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dzieci.

W ramach współpracy i dobrego serca motocyklistów ze Stowarzyszenia Moto-Kwidzyn przekazali  w ramach darowizny do świetlic 2 komputery.

Wszyscy pracownicy świetlic bardzo starają się, aby polepszyć los naszych podopiecznych aktywnie mobilizując rodziców do składania wniosków do Urzędu Miasta o przyznanie stypendium oraz świadczą pomoc w celowym wykorzystaniu środków.

Przedstawiciele  Stowarzyszenia  Rodzin Katolickich, w imieniu własnym i podopiecznych, wyrazili podziękowanie za wsparcie i dobro, za owocną współpracę na rzecz dobra dzieci i rodzin.