Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Archiwum

 

Styczeń 2005                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 13.01.2005 wpisane zostało do rejestru organizacji pożytku publicznego (numer KRS 0000022620) co umożliwia przekazywanie odpisu podatkowego  w wysokości 1%. Dla zainteresowanych tą formą wspierania naszej organizacji podajemy numer konta: Powiślański Bank Spółdzielczy o/Kwidzyn nr 30 8300 0009 0014 2412 2000 0010. Dziękujemy!

  

Styczeń 2005                      Od 1 stycznia 2005 roku prowadzimy na zlecenie samorządu M. Kwidzyna cztery świetlice socjoterapeutyczne.

 

Marzec 2003                       Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie zostało uhonorowane Nagrodą Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za "WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO".  

 

Maj 2002                              W dniu 11 maja 2002 odbyło się w Kwidzynie Walne Zebranie Stowarzyszenia. Ustępujący Prezes Zarządu, lek. med. Wojciech Kowalczyk przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w minionych trzech latach. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu SRKDE został wybrany Andrzej Rupieta z Kwidzyna. W skład zarządu zostali wybrani: Beata Orzech z Elbląga (Wiceprezes), Krystyna Kopisto z Kwidzyna (Sekretarz), Ryszard Mówiński z Kwidzyna (Skarbnik), Ewa Nitkiewicz z Elbląga, Halina Grabarek i Wojciech Kowalczyk z Kwidzyna (Członkowie).

 

Luty 2002                             Z dniem 01 lutego 2002 Stowarzyszenie uruchomiło następne zadanie mające na celu pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej.  Działa telefon informacyjno-interwencyjny a także dyżury stacjonarne od poniedziałku do piątku. Pomoc przeznaczona jest nie tylko dla osób w związku z przemocą w rodzinie, ale także w związku z uzależnieniami (alkohol, narkotyki), nagłymi stratami i zdarzeniami losowymi. Kwalifikowanej pomocy udzielają psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, pracownicy socjalni. W wybranych przypadkach powołuje się zespoły interwencji kryzysowej składające się z specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, przedstawicieli policji oraz adresatów pomocy aby ustalić  przyczyny kryzysu, analizę zagrożeń i plan działania.

                                     

Listopad 2001                     20.11.2001 rozpoczął się pierwszy kurs przedmałżeński. Szkolenia dla narzeczonych w zakresie teologii małżeństwa, psychologii, prawa, pedagogiki (dotyczącej małżeństwa i rodziny) oraz naturalnych metod planowania rodziny prowadzą specjaliści oraz ksiądz.

 

Październik 2001              W dniu 23 października 2001 odbyła się w Kwidzynie, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej i przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz Urzędu Miasta w Kwidzynie, konferencja p.t. ? Pomoc rodzinie w kryzysie?. Konferencja odbyła się w ramach programu partnerskiej współpracy miast Celle (Niemcy) i Kwidzyna (Polska) w zakresie pracy socjalnej i pomocy rodzinie. W części pierwszej wystąpili Herr von Fintel (dyrektor Urzędu Socjalnego Miasta Celle), pani Krystyna Dominiczak (dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) i pan Piotr Kończewski (Krajowy Koordynator Programu Starszy Brat/Starsza Siostra). W części drugiej odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Urlike Hausin-Beins, Małgorzata Wrotecki, Wolfram Beins, Helmut Krasft (pedagodzy rodzinni i pracownicy socjalini z Celle) oraz przedstawicieli polskich instytucji socjalnych na temat ?Od kryzysu do stabilizacji ? jak chronić dziecko i rodzinę?. W trakcie konferencji wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie zaprezentowały spektakl ?Listy do...? wg scenariusza Barbary Lipińskiej-Postawa i opracowaniu muzycznym Mariana Pietrusiaka. W ciągu następnych 3 dni odbyły się szkolenia i warsztaty dla pracowników socjalnych oraz dla kandydatów na rodziców zastępczych. Nad całością organizacyjną pieczę sprawowała dyrektorka Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego mgr Wanda Szymanek a perfekcyjne tłumaczenie zapewniała jak zwykle niezawodna Małgorzata Wrotecki.

 

Listopad 2001                    W Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym od 10 lutego 2001 trwa szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych według programu PRIDE. W szkoleniu obejmującym 9 sesji (27 godzin) bierze udział 18 osób. Zakończenie szkolenia przewidziane jest w kwietniu.

 

Październik 2000                  Z inicjatywy Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Kwidzynie, Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprosił przedstawicieli partnerskiego miasta dolnosaksońskiego ? Celle. W dniach 16 ? 18 października 2000 gościli w Kwidzynie Wolfram Beins, dyrektor poradni psychologicznej dla osób uzależnionych, Małgorzata Wrotecki, pedagog z poradni rodzinnej Caritas oraz pracownicy socjalni ? Urlike Beins i Helmut Kraft. Przeprowadzono dwa szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków klubu abstynenta ?Praca socjalna i terapia osób uzależnionych od alkoholu? oraz ?Wczesna interwencja kryzysowa w rodzinach? a także szkolenie dla pracowników socjalnych. Pobyt przedstawicieli miasta Celle był okazją nie tylko do zapoznania się z niemieckim modelem pomocy socjalnej ale także dał możliwość przedstawienia naszych rozwiązań w dziedzinie pomocy socjalnej. Był też okazją do nawiązania osobistych kontaktów, choć program pobytu był niezwykle napięty. Niewątpliwie najbardziej obciążoną osobą w grupie gości, była pani Małgorzata Wrotecki, pełniąca, z poświęceniem i wdziękiem ale także z dużą znajomością tematu, rolę tłumacza.

 

Styczeń 2000                     Informujemy, że z dniem 3.01.2000 roku, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kwidzynie, na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zajmuje się:

- kwalifikacją kandydatów na opiekunów zastępczych

- opieką nad rodzicami zastępczymi

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami zastępczymi w celu czuwania nad prawidłowym spełnieniem warunków umowy o powierzeniu dziecka. Pragniemy także wspierać rodziny w pełnieniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.