Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa

Z dniem 30 września 2013 została zarejestrowana pierwsza w Kwidzynie szkoła katolicka. Zaczynamy z dniem 1 września 2014 roku w naszym nowym budynku przy ulicy Braterstwa Narodów 59. Nowy budynek jest tylko z nazwy, gdyż ma swoją ponad 200-letnią historię. Pomimo tego, a może właśnie dlatego, jest w dobrej kondycji. Jednak nie tak dobrej aby nie wymagać prac adaptacyjnych i remontowych. Zarząd Stowarzyszenia liczy na pomoc wszystkich swoich członków i sympatyków a także na wszystkich mieszkańców Kwidzyna i okolic, którym nie jest obojętny los tego pięknego zabytkowego budynku. Szkoła oraz inne placówki pomocowe prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich może ten budynek uratować i ożywić.

Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin

29. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin, która odbyła się w dniach 21-22 września 2013 przebiegała pod hasłem: "Polska odnawia małżeńskie śluby". W modlitwie uczestniczyły delegacje rodzin ze wszystkich diecezji. Centralnej mszy św. odprawionej w niedzielę na Szczycie przewodniczył biskup diecezji rzeszowskiej Jan Wątroba, który stoi na czele Rady ds. Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj więcej...

Marguerite A. Peeters - Rewolucja genderowa

 Kultura, w której żyjemy u progu trzeciego tysiąclecia, integruje  pozytywne owoce   historycznego procesu naznaczonego dekolonizacją, potężnym ruchem zapewniającym kobietom  status społeczny, którego  nigdy wcześniej nie miały, czy załamaniem marksizmu-leninizmu. W czasie coraz  szybszej globalizacji,  kultura ta najwyraźniej celebruje, zapewne bardziej  niż we wszelkich  wcześniejszych kulturach,  równość wszystkich ludzi. Nasze pokolenie może  także  odkrywać  i podziwiać  fascynującą różnorodność ludów i kultur oraz  ich specyficzne i niezastąpione miejsce w ludzkości.  Mieszkańcy Zachodu mogą  obecnie w duchu braterstwa pobierać nauki humanizmu u swoich braci i sióstr afrykańskich, chińskich  czy indiańskich.

Czytaj więcej...

Dobro dziecka jako przedmiot wspólnych działań

W dniu 11.03.2013 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa, w Kwidzynie, odbyło się spotkanie pod hasłem ?Dobro dziecka, jako przedmiot wspólnych działań?. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci: reprezentanci Urzędu Miasta, pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego,  Kierownik Zespołu Kuratorów Sądowych, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesa Zarządu, Kierownika Świetlic Środowiskowych i wychowawców świetlic środowiskowych.

Omówiono działalność i wsparcie Stowarzyszenia na rzecz dzieci i rodzin, funkcjonowanie świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej współpracy pomiędzy instytucjami.  Wspólnie podsumowano efekty pracy wychowawców świetlic z dziećmi, przejawiające się w poprawie funkcjonowania dzieci ? podopiecznych świetlic, w środowisku szkolno ? wychowawczym.

Z krótkiego podsumowania działalności świetlic w roku 2012 wynika, że funkcjonuje pięć grup, które obejmują opieką 103 dzieci.  Do świetlic uczęszczają dzieci potrzebujące wsparcia i pomocy z terenu miasta Kwidzyna. Dzieci kierowane są przez pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, asystenta rodziny (MOPS) oraz zdarzają się sytuacje, że rodzice sami je zapisują.

Praca w świetlicach polega na: pomocy w odrabianiu prac domowych, prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych po dwa razy w tygodniu w każdej świetlicy. Rozwijane są zainteresowania dzieci: komputerowe, plastyczne, muzyczne, techniczne, teatralne, turystyczne, sportowe. Prowadzone są różne konkursy np.: przyrodnicze, plastyczne, polonistyczne (ortografia), matematyczne itp.

Środki własne Stowarzyszenia (uzyskane z darowizn od firm i osób fizycznych oraz przychody uzyskane z 1% OPP) przeznaczono na pomoc dla najuboższych dzieci, rodzin, podopiecznych. W okresie letnim dofinansowano 3 wycieczki do Mega Parku w Grudziądzu,  w których wzięło udział ok. 60 dzieci, podopiecznych świetlic, dofinansowano 2 wycieczki do Gniewu, do Muzeum w których wzięło udział ok 26 dzieci, dofinansowano 3 wyjazdy do Gniewskiego Pola, do dzieci z zaprzyjaźnionej świetlicy, w których wzięło udział 30 dzieci. W czerwcu 2012 zrealizowany został projekt ?Bliżej Dziecka i Rodziny? polegający na wspólnym wyjeździe dzieci i rodziców. Celem było budowanie więzi rodzinnych i budowanie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dzieci.

W ramach współpracy i dobrego serca motocyklistów ze Stowarzyszenia Moto-Kwidzyn przekazali  w ramach darowizny do świetlic 2 komputery.

Wszyscy pracownicy świetlic bardzo starają się, aby polepszyć los naszych podopiecznych aktywnie mobilizując rodziców do składania wniosków do Urzędu Miasta o przyznanie stypendium oraz świadczą pomoc w celowym wykorzystaniu środków.

Przedstawiciele  Stowarzyszenia  Rodzin Katolickich, w imieniu własnym i podopiecznych, wyrazili podziękowanie za wsparcie i dobro, za owocną współpracę na rzecz dobra dzieci i rodzin.

Apel Twojego dziecka

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię poproszę.

Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.
Daje mnie to poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Zachęta do modlitwy

Zbliża się dzień 19 marca - święto naszego Patrona, św. Józefa. Zachęcam do odwiedzin zakładki NASZ PATRON -> MODLITWY. Znajdziecie tam bogactwo modlitw na każdą okazję za wstawiennictwem św. Józefa.

Apel do Polek i Polaków: włączmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską ?Jeden z nas?

Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską ?Jeden z nas?. Ta jedna z pierwszych  dopuszczonych przez Komisję Europejską inicjatyw obywatelskich, ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. W przypadku jej powodzenia w istotnym stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.

Czytaj więcej...

Start kampanii promującej Europejską Inicjatywę Obywatelską ?Jeden z nas?

Rozpoczyna się akcja zbierania podpisów pod EIO ?Jeden z Nas?, która ma na celu zwiększenie ochrony życia ludzkiego w ramach prawa i polityki budżetowej UE. Na konferencji prasowej w PAP ogłoszono skład Komitetu Narodowego wspierającego tę inicjatywę.

?Jeden z nas? odwołuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace), w którym stwierdzono, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, a embrion ludzki zasługuje na poszanowanie jego godności i integralności. Celem akcji jest

Czytaj więcej...

Potrzebny Narodowy Program Polityki Rodzinnej

Stanowisko Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia na temat aktualnych problemów polityki rodzinnej:

W związku z aktualną dyskusją dotycząca polityki prorodzinnej, w tym z  propozycją powołania ministerstwa ds. rodziny, mając na względzie jej społeczne znaczenie, pragniemy w imieniu 130 organizacji prorodzinnych, zabrać głos w tej sprawie.

Po pierwsze uważamy, że w obliczu dramatu demograficznego, ale również dużej dynamiki rozwodów, upowszechniania modelu wychowywania dzieci tylko przez jednego z rodziców, zwiększania się liczby dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych), ubóstwa dużej liczby rodzin i wieloma innymi negatywnymi zjawiskami, polityka rodzinna winna uzyskać najwyższy priorytet w działaniach państwa i samorządu lokalnego.

Czytaj więcej...

Artykuł o OIK w prasie kwidzyńskiej

W "Pulsie Kwidzyna" z dnia 20 lutego 2013 ukazał się artykuł o Ośrodku Interwencji Kryzysowej, autorem którego jest Andrzej Baczewski. Poniżej, za zgodą autora, publikujemy jego treść. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wobec nowych zagrożeń

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednym z filarów działającego już blisko 20 lat Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. Świętego Józefa. Siedzibę swą ma niezmiennie w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 14. Tutaj mogą zgłaszać się osoby dotknięte przemocą w rodzinie, problemami alkoholowymi oraz innymi problemami natury społecznej. Ośrodek zabezpiecza też pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez porady i terapie indywidualne. Prowadzone zajęcia psychoterapeutyczne mają na celu budowanie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, skłonienie do ewentualnego podjęcia leczenia, odreagowanie stresów. Serwis informacyjny na temat działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz całości Stowarzyszenia zamieszczony jest na stronie internetowej  http://www.elblag.srk.opoka.org.pl/

 

Ośrodek zatrudnia na pełnym etacie kierownika ? pedagoga oraz na zasadzie umowy zlecenia doraźnie raz w tygodniu prawnika i dwa razy w tygodniu psychologa. Funkcje kierownika, od kilku lat pełni Karolina Karwacka. Ostatnio otrzymała podziękowanie od Dyrektora i Grona Pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie za przeprowadzone spotkania z wychowankami i ich rodzicami na temat przemocy w rodzinie oraz za dotychczasową współpracę.

 

Pisząc dzisiaj o Ośrodku Interwencji Kryzysowej chciałbym zwrócić uwagę na silny wzrost zainteresowania uzyskaniem pomocy mieszkańców naszego powiatu na początku roku 2013. W samym miesiącu styczniu bieżącego roku z pomocy Ośrodka skorzystało już łącznie 61 osób, gdy w całym roku 2012 udzielono pomocy 361 osobom, w tym 262 kobietom i 99 mężczyznom. Statystyka udzielonych pomocy w styczniu 2013 według zakresu przedmiotowego obejmowała:

- w związku z utratą pracy ? 3 osoby,

- w związku z problemem spłaty zadłużenia ? 5 osób,

- z tytułu problemów mieszkaniowych ? 10 osób,

- w związku z problemem alkoholowym ? 8 osób,

- w związku z problemem przemocy w rodzinie ? 13 osób,

- z powodu kryzysu w małżeństwie ? 17 osób.

I tu właśnie chciałem zwrócić szczególna uwagę na rodzący się problem zagrożeń powodowanych utratą pracy lub jej niestabilnością. Konsekwencją tego są pojawiające się nowe problemy regulacji bieżących zobowiązań oraz często zaciągniętych kredytów. Zjawisko to ma charakter rozwojowy i nasiliło się pod koniec roku ubiegłego. Statystyka udzielonych pomocy w styczniu w pełni to potwierdza. Problem sygnalizowano to wcześniej, w związku z masowymi redukcjami zatrudnienia w niektórych dużych kwidzyńskich zakładach pracy.

 

Pomoc osobom, które dotknął problem braku możliwości płacenia zobowiązań jest bardzo trudna. Wymaga miedzy innymi wiedzy podstawowej w dziedzinie prawa bankowego znajomości warunków negocjowania umów kredytowych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotowuje się do tego zadania. Będzie ono możliwe do spełnienia w miarę posiadanych skromnych środków budżetowych na rok 2013 oraz zaplecza kadrowym. W przypadku nasilenia potrzeb tego rodzaju pomocy wymagane będzie poszukiwanie nowych rozwiązań.

 

Andrzej Baczewski

Asystent kościelny

Z dniem 1 lutego 2013 Biskup Elbląski ks. dr Jan Styrna mianował ks. kanonika mgr lic. Ignacego Najmowicza asystentem kościelnym (kapelanem) naszego Stowarzyszenia.

Mój Drogi Juniorze

Cóż, znalazłeś się w dość trudnym położeniu, ale nie beznadziejnym. Polska to trudny orzech do zgryzienia, ale od lat pracujemy, żeby jego skorupka w końcu pękła. Małe pęknięcia już mamy zrobione, wystarczy je tylko skutecznie naciskać.

Czytaj więcej...

Podziękowanie z SOSW

Miło nam jest poinformować, że Pani Karolina Karwacka, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie, otrzymała podziękowanie od Dyrektora i Grona Pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie za przeprowadzone spotkania z wychowankami i ich rodzicami na temat przemocy w rodzinie oraz za dotychczasową współpracę. Całe otrzymane pismo prezentujemy w zakładce Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

APEL POMORSKICH STOWARZYSZEŃ

O ZAPRZESTANIE ATAKÓW NA MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ
ORAZ O PRZYJĘCIE NARODOWEGO PROGRAMU POLITYKI RODZINNEJ

 

Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są sprzeczne z deklaracjami o jej wspieraniu, a nawet ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Rodziny.

W grudniu 2012 r. rząd podpisał Konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet, która pod tym nośnym i społecznie akceptowanym hasłem ukrywa rzeczywisty cel, jakim jest

Czytaj więcej...

Spotkanie opłatkowe

2013-01-14

W dniu 13.01.2013 odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia. Po modlitwie nastąpiło wzajemne składanie sobie życzeń oraz śpiewanie kolęd. Oprawę muzyczną zapewnił zaproszony gość Ryszard Głogowski a stoły zapełnili smakowitymi wypiekami nasi członkowie. Prezes Wojciech Kowalczyk przedstawił plan działania na rok 2013. Obecny był ksiądz prałat Ignacy Najmowicz, prepozyt kwidzyńskiej katedry.

Spotkanie opłatkowe 13.01.2013